TEC – TECGo

Định nghĩa

Là một cải tiến hoàn toàn mới của CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai năm 2022, TECGo được xây dựng và sẽ trở thành dự án tiên phong trong việc giáo dục, kết hợp và phát triển “vũ trụ ảo” Metaverse cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Các thành viên của TECGo sẽ đại diện CLB hợp tác với trường Đại học Phúc Đán (Fudan University) đến từ Thượng Hải, Trung Quốc và trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam để cùng nhau xây dựng nên: Phòng thí nghiệm Metaverse (Metaverse Lab).

Tầm nhìn

Linkeychain X TEC – Metaverse Technology Lab được xây dựng với tầm nhìn là đơn vị tiên phong tại Việt Nam mang lại các giá trị giáo dục và kết nối cũng như trở thành một đơn vị đáng tin cậy trong các hoạt động ươm tạo cho sinh viên và các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.

Các đơn vị hợp tác chính của TECGo

 • Đại học Ngoại thương: Hỗ trợ sinh viên FTU và sinh viên từ các
  các trường đại học để xây dựng một hệ sinh thái metaverse
  Kết nối các nguồn lực của doanh nghiệp và chính phủ
  ở Việt Nam để trao quyền cho hệ sinh thái metaverse.
 • “Linkeychain” – đơn vị trực thuộc Đại học Phúc Đán (Fudan University, China) – “Cha đẻ” của Fudan – Linkeychain Blockchain Technology Lab:
  • Phòng thí nghiệm công nghệ Blockchain Fudan – Linkeychain phụ trách cung cấp công nghệ cho phòng thí nghiệm
  • Xây dựng nền tảng, chương trình học tập, chuyên gia, mạng với các chuyên gia và đối tác về Blockchain / Metaverse, cũng là lĩnh vực của các sản phẩm và hoạt động chính của Lab.
 • Quản lý, phát triển và chỉnh sửa nội dung về Metaverse, Blockchain trên các kênh thông tin của Linkeychain X TEC Lab
 • Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến ngành (kết hợp qua nhiều nguồn: internet, phỏng vấn, các bài báo học thuật, …)
 • Cộng tác các bên Media để minh họa bài viết, thiết kế ấn phẩm và các sản phẩm truyền thông khác
 • Xây dựng chiến dịch truyền thông thương hiệu cho hình ảnh của LinkeychainXTEC Lab trên các kênh thông tin khác nhau
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều phối các sự kiện phòng thí nghiệm
 • Xây dựng quy trình làm việc, tạo văn hóa làm việc chung và quản lý tiến độ công việc của nhân sự
 • Quản lý cơ sở vật chất phòng thí nghiệm
 • Chịu trách nhiệm quản lý vấn đề tài chính xuyên suốt quá trình diễn ra dự án.
 • Nghiên cứu đối tượng khách hàng, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình học / hội thảo và chương trình ươm tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp và kinh doanh
 • Quản lý và hợp tác với mạng lưới đối tác về chuyên môn trong lĩnh vực Blockchain.
 • Xây dựng các hợp đồng tài trợ cho hoạt động của Lab
 • Tìm kiếm và phát triển mạng lưới nhà tài trợ cho Lab
 • Thực hiện quá trình hợp tác và gây quỹ từ Trường Đại học Ngoại thương, Chính phủ và các doanh nghiệp